آیا می دانید؟
Cuba

دانستني هاي جالب درمورد سوئيس


  • آيا ميدانيد در كشور سوئيس اگر شخصي سه بار در امتحان گواهينامه رانندگي رد شود بايد يك جلسه به روانشناس مراجعه كند تا علت را جستجو كنند؟
  • آيا مي دانيد حتي يكبار بهم زدن درب ماشين در سوئيس غيرقانوني مي باشد؟
  • آيا ميدانيد هر فرد سوئيسي معادل 10 كيلو شكلات در سال مي خورد؟
  • گرانترين ساعت دنيا ساخت سوئيس و قيمت آن يك ميليارد تومان است.