آیا می دانید؟
newzealand

دانستني هاي جالب درمورد نيوزلند


  آيا ميدانيد

 • در نيوزلند بيش از 70 ميليون گوسفند وجود دارد(با 4 ميليون جمعيت انساني)؟
 • اولين بيمارستان نيوزلند در سال 1843 افتتاح شد؟
 • نيوزلند كشوري است با بيشترين مساحت زمين نسبت به جمعيت ؟
 • ولينگتون يكي از پربادترين شهرهاي نيوزلند و شايدم دنيا ست ؟
 • نيوزلندي ها خود را Kiwi مي نامند ؟
 • تمام سقف ها در نيوزلند شيرواني است ؟
 • جنگل هاي نيوزلند هيچ حيوان درنده و خطرناكي ندارد ؟
 • هزينه اب در نيوزلند بسيار ارزان است و اكثرا براي خانه اي كه اجاره مي كنيد مجاني است ؟
 • عداد سرانه گوسفند به ادم در نيوزلند ۹ به ۱ هست. يعني به ازاي هر ۱ انسان ۹ گوسفند وجود داره !
 • Kiwi پرنده ايست شكل كيوي و فقط در نيوزلند يافت مي شود و پرواز نمي كند ؟
 • نيوزلند دلار خودش را دارند و به عنوان NZD شناخته مي شود؟ و در ايران هم يافت نمي شود؟
 • نيوزلند مي توانيد به قطب جنوب سفر كنيد ؟