آیا می دانید؟
othercountries

دانستني هاي جالب درمورد ساير كشور ها


 • ايا مي دانيد الفباي هاوائي داراي 13 حرف ميباشد؟
 • آيا ميدانيد شهر know perth پربادترين شهرستان استراليا مي باشد؟
 • آيا ميدانيد سوئيسي ها بيشترين مصرف شكلات معادل 10 كيلو به ازاي هر نفر در يك سال مي خورند؟
 • آيا ميدانيد طولاني ترين خيابان در جهان خيابان بانگ در تورنتو كانادا به اندازه 1896 كيلومتر است؟
 • آيا مي دانيد طوطي خاكستري آفريقائي بيش از 200 كلمه واژگان دارند؟
 • آيا ميدانيد سيب زميني سرخ كرده ابتدا در بلژيك درست شد؟
 • آيا ميدانيد جامايكا 120 رودخانه دارد؟
 • آيا ميدانيد ايسلند بيشترين مصرف كوكاكولا را از ديگر كشورها دارد؟
 • آيا ميدانيد بيش از 75 % از همه كشورها در شمال خط استوا هستند؟
 • هاوائي رسما در سال 1900 از ايالت متحده آمريكا جدا شد؟
 • در عربستان صعودي رودخانه اي وجود ندارد؟
 • موضوع اولين كتاب چاپ شده در انگليس در مورد شطرنج بود؟
 • يويو در اصل به عنوان يك سلاح براي شكار در فيليپين مورد استفاده قرار گرفت؟
 • جهت يابي از سوئد سرچشمه مي گيرد؟
 • كوچكترين پرنده جهان (مرغ مگس خوار) در كوبا است؟
 • بزرگترين صادر كننده شكر كوبا مي باشد؟
 • اولين قايق قايقراني در مصر ساخته شد؟
 • پرو بيشتر از مصر اهرام دارد؟
 • يونانيان باستان براي اولين بار از هويج به عنوان شكلي از دارو استفاده كردند و نه ميوه
 • يونانيان باستان براي اولين بار از هويج به عنوان شكلي از دارو استفاده كردند و نه ميوه.
 • سنگاپور فقط يك ايستگاه قطار دارد
 • در واشنگتن دي سي، به ازاء هر 19 نفر يك وكيل وجود دارد
 • سرود ملي يونان 158 نسخه متفاوت دارد
 • آيا ميدانيد طول عمر مردم سوئد و ژاپن از ديگر ملل جهان بيشتر است؟
 • آيا ميدانيد جزاير مالديو پايين ترين جزاير زمين است و روزي در دريا غرق خواهد شد؟