اسپانيا (12 روز)

اسپانيا - پرتغال (13 روز)

اسپانيا (9 روز)

كشتي كروز (14روز)

مالديو (6 روز)

اسپانيا - پرتغال (11 روز)

تايلند(8 روز) ساموئي

تايلند(8 روز) پوكت

تايلند(8 روز) پاتايا+ پوكت

تايلند(8 روز) پاتايا

تايلند(8 روز) بانكوك+ پوكت

تايلند(10 روز)بانكوك+پاتايا+پوكت

تايلند(8 روز) بانكوك+پاتايا

تايلند(8 روز) بانكوك+ چيانگ ماي

تايلند(8 روز)بانكوك

مالزي(8 روز)كوالالامپور

مالزي(8 روز)كوالالامپور+پي نانگ

مالزي-سنگاپور(8 روز)كوالالامپور+سنگاپور