فرانسه - سوئيس - ايتاليا (13 روز)

فرانسه - اسپانيا(10 روز)

فرانسه (8 روز)*4

فرانسه - هلند (10 روز)

فرانسه- اسپانيا -ايتاليا (11 روز)

فرانسه- ايتاليا (9 روز)

فرانسه - يونان(10 روز)