فرانسه-اسپانيا-اتريش (14 روز)
استراليا ( 14 روز)
اسپانيا (12 روز)
اسپانيا - پرتغال (13 روز)
اسپانيا (9 روز)
آفريقاي جنوبي (11 روز)
فرانسه- ايتاليا (9 روز)*5
سوئيس(10 روز)
اسپانيا-سوئيس(9 روز)
مالزي -سنگاپور- اندونزي-تايلند(16 روز)
فرانسه- اسپانيا -ايتاليا (14 روز)
استراليا (12 روز)
آفريقاي جنوبي (12 روز)*4
آفريقاي جنوبي (12روز)
آفريقاي جنوبي (12روز)
كشتي كروز (14روز)
مالديو (6 روز)