فرانسه-اسپانيا-اتريش (14 روز)

استراليا ( 14 روز)

اسپانيا (12 روز)

اسپانيا - پرتغال (13 روز)

اسپانيا (9 روز)

آفريقاي جنوبي (11 روز)

فرانسه- ايتاليا (9 روز)*5

سوئيس(10 روز)

اسپانيا-سوئيس(9 روز)

مالزي -سنگاپور- اندونزي-تايلند(16 روز)

فرانسه- اسپانيا -ايتاليا (14 روز)

آفريقاي جنوبي (12روز)

آفريقاي جنوبي (12روز)

كشتي كروز (14روز)

مالديو (6 روز)

اسپانيا - پرتغال (11 روز)

فرانسه - ايتاليا (13 روز)

تايلند(8 روز) ساموئي

تايلند(8 روز) پوكت

تايلند(8 روز) پاتايا+ پوكت

تايلند(8 روز) پاتايا

تايلند(8 روز) بانكوك+ پوكت

تايلند(10 روز)بانكوك+پاتايا+پوكت

تايلند(8 روز) بانكوك+پاتايا

تايلند(8 روز) بانكوك+ چيانگ ماي

تايلند(8 روز)بانكوك

مالزي(8 روز)كوالالامپور

مالزي(8 روز)كوالالامپور+پي نانگ

مالزي-سنگاپور(8 روز)كوالالامپور+سنگاپور

ارمنستان(4 روز) ايروان

ارمنستان(6 روز) ايروان