تور فرانسه - بلژيك - هلند - آلمان
تور مالديو
تور ايتاليا
تور ايتاليا- اسپانيا
تور ايتاليا-فرانسه
تور سوئيس - فرانسه
تور مجارستان - اسلواكي - اتريش- چك - آلمان
تور فرانسه - اسپانيا
تور فرانسه - اسپانيا
تور فرانسه- ايتاليا
تور فرانسه- ايتاليا
تور ايتاليا - سوئيس - فرانسه
تور فرانسه- اسپانيا- ايتاليا
تور فرانسه- اسپانيا- ايتاليا
تور فرانسه - هلند
تور فرانسه-آلمان - اتريش
تور اسپانيا
تور اسپانيا
تور اسپانيا
تور فرانسه
تور فرانسه
تور اسپانيا - پرتغال
تور اسپانيا
تور سوئيس- اتريش
تور سوئيس-آلمان-اتريش
تور سوئيس
تور اسپانيا
تور روسيه
تور لبنان
تور روسيه
تور سوئيس- آلمان- اتريش- اسلواكي- چك
تور ايتاليا-فرانسه-اسپانيا
تور فرانسه - اتريش- آلمان
تور مجارستان - اسلواكي - اتريش- چك
تور روسيه
تور سوئيس-آلمان-اتريش