فرانسه-اسپانيا-اتريش (14 روز)

استراليا ( 14 روز)

ايتاليا-فرانسه (13 روز)

اسپانيا (12 روز)

اسپانيا - پرتغال (13 روز)

ايتاليا (10 روز)

اسپانيا (9 روز)

آفريقاي جنوبي (11 روز)

ايتاليا- اسپانيا(13 روز)

اسپانيا (13 روز)

فرانسه (8 روز)*4

فرانسه - بلژيك - هلند - آلمان (14 روز)

فرانسه - بلژيك - هلند - آلمان (13 روز)

فرانسه- ايتاليا (9 روز)*4

فرانسه- ايتاليا (9 روز)*5

فرانسه - بلژيك - هلند (10 روز)

ايتاليا- اسلوني-مجارستان-چك-اتريش

فرانسه - اسپانيا(11 روز)

سوئيس(10 روز)

اسپانيا-سوئيس(9 روز)

مالزي -سنگاپور- اندونزي-تايلند(16 روز)

فرانسه (8 روز)*4

سوئيس-آلمان(9 روز)

ايتاليا (10 روز)

فرانسه- اسپانيا -ايتاليا (14 روز)

فرانسه- اسپانيا -ايتاليا (14 روز)

ايتاليا-آلمان -هلند(10 روز)

مالزي -سنگاپور- تايلند(13 روز)

فرانسه - هلند (10 روز)

آفريقاي جنوبي (12روز)

آفريقاي جنوبي (12روز)

كشتي كروز (14روز)

مالديو (6 روز)

فرانسه (8 روز)*5

اسپانيا - پرتغال (11 روز)

اسپانيا- فرانسه(9 روز)

فرانسه - ايتاليا (13 روز)

سوئيس-آلمان(10 روز)

ايتاليا (9 روز)

مالزي - تايلند(13 روز)

مالزي - تايلند(16روز)