تور سوئيس-اتريش-آلمان
تور روسيه
تور فرانسه - سوئيس - ايتاليا
تور ايتاليا- اسپانيا
تور اسپانيا-فرانسه
تور مجارستان-اتريش-چك
تور فرانسه - اسپانيا
تور سوئيس
تور ايتاليا
تور فرانسه- اسپانيا -ايتاليا
مالزي -سنگاپور- تايلند(13 روز)
تور اسپانيا
تور استراليا
تور فرانسه
تور فرانسه - هلند
تور فرانسه- اسپانيا -ايتاليا
تور فرانسه- ايتاليا
تور اسپانيا
تور مالديو
تور فرانسه
تور اسپانيا - پرتغال
تور ايتاليا-فرانسه
تور اسپانيا- فرانسه
تور فرانسه - سوئيس-ايتاليا
تور سوئيس-آلمان
تور ايتاليا
تور اسپانيا
تور فرانسه - يونان
تور اسپانيا
تور ايتاليا- يونان
تور فرانسه
تور فرانسه- ايتاليا
تور فرانسه - اسپانيا
تور سوئيس-آلمان-اتريش
تور ايتاليا-فرانسه
تور فرانسه - هلند
تور سوئيس
تور ايتاليا- اسپانيا
تور روسيه
تور ايتاليا
تور ايتاليا-فرانسه-اسپانيا
تور اسپانيا
تور سوئيس - ايتاليا- فرانسه
تور اسپانيا- فرانسه