تور كشتي كروز
تور اسپانيا- فرانسه
تور فرانسه- ايتاليا
تور فرانسه - هلند
تور فرانسه - بلژيك - هلند - آلمان
تور مجارستان - اسلواكي - اتريش- چك - آلمان
تور فرانسه
تور فرانسه- ايتاليا
تور فرانسه- اسپانيا- ايتاليا
تور مجارستان - اسلواكي - اتريش- چك
تور ايتاليا-فرانسه
تور سوئيس - فرانسه
تور ايتاليا-فرانسه
تور ايتاليا