اسپانيا (12 روز)
اسپانيا - پرتغال (13 روز)
اسپانيا (7 روز)
اسپانيا (9 روز)
اسپانيا - فرانسه (11 روز)
ايتاليا- اسپانيا(13 روز)
اسپانيا (13 روز)
فرانسه - اسپانيا(11 روز)
اسپانيا-سوئيس(9 روز)
فرانسه- اسپانيا -ايتاليا (14 روز)
اسپانيا (8 روز)
فرانسه- اسپانيا -ايتاليا (11 روز)
اسپانيا (11 روز)