تفاوت رز آبی
تجربه ی گشت و گذار و دیدن جذابیت های توریستی رویکردی بسیار فراتر از دیدن مناظر و مکان های دیدنی می باشد. با رز آبی شما قادر خواهید بود مکان های مخفی را که فقط بومیان آن منطقه از آن با خبرند را پیدا نمایید و آیین های منحصر به فرد محلی آن منطقه که منجر به تمایز های فرهنگی می شود را از نظر بگذرانید.

دریافت فایل آخرین تورها